Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

Informācija Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņiem bezlīguma gadījumā!

 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (turpmāk – Apvienotās Karalistes) pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem Latvijā līdz 2019.gada 29.martam eID kartes vai A5 papīra formātā izsniegtie uzturēšanās tiesības apliecinošie dokumenti turpinās būt derīgi līdz 2020.gada 31.decembrim (ja vien dokumenta derīguma termiņš nav īsāks).

Līdz 2020.gada 31.decembrim Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) jāpiesakās jaunas uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru rīcībā ir Latvijā izsniegts uzturēšanās tiesības apliecinošs dokuments (reģistrācijas apliecība, pastāvīgās uzturēšanās apliecība vai uzturēšanās atļauja), būs jāiesniedz brīvas formas iesniegums un derīga ceļošanas dokumenta kopija. Pieteikumu varēs atsūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski, apstiprinātu ar drošu elektronisko parakstu, vai iesniegt personīgi jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā.

Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru rīcībā nav Latvijā izsniegta uzturēšanās tiesības apliecinoša dokumenta, pieteikums būs jāiesniedz personīgi, tam pievienojot dokumentus, kas apliecina viņu nodarbinātību, studijas vai pašnodarbinātas personas aktivitātes Latvijā vismaz sešus mēnešus – no 2018.gada 1.oktobra.

Pēc 2019.gada 29.marta katram Apvienotās Karalistes pilsonim, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu, uz deklarēto dzīvesvietu tiks nosūtīta vēstule ar skaidrojumu par to, kādā kārtībā saņemams jauns dokuments un kādi dokumenti jāiesniedz.

Apvienotās Karalistes pilsoņi, kas līdz 2019.gada 29.martam dzīvojuši Latvijā, arī pēc jaunā uzturēšanās tiesības apliecinošā dokumenta saņemšanas turpinās uzturēties Latvijā kārtībā, kādā uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi. Šādi nosacījumi attieksies arī uz viņu ģimenes locekļiem, kas jau uzturas Latvijā, vai pievienosies Apvienotās Karalistes pilsoņiem pēc 2019.gada 29.marta.

Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas līdz 2020.gada 31.decembrim nebūs iesnieguši pieteikumu jauna uzturēšanās dokumenta saņemšanai, iepriekš izsniegtie uzturēšanās dokumenti tiks anulēti, un viņu turpmākā uzturēšanās Latvijas Republikā būs iespējama saskaņā ar Imigrācijas likumu.

Saskaņā ar Imigrācijas likumu Latvijā varēs uzturēties arī tie Apvienotās Karalistes pilsoņi, kas vēlēsies ieceļot Latvijā pēc 2019.gada 31.marta.

Informācija publicēta saskaņā ar likumprojektā “Likums par tiesiskā regulējuma piemērošanu pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas ApvienotāsKaralistes izstāšanās no Eiropas Savienības” iekļautajiem nosacījumiem. Likumprojektu paredzēts pieņemt Saeimas 2019.gada 21.marta sēdē.

Informāciju sagatavoja:

PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv, 67219561

26.02.2019.

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās