Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Šī gada 14. un 15.decembrī norisinājās ikgadējā Tiesībsarga cilvēktiesību un labas pārvaldības konference.

Šī gada 14. un 15.decembrī norisinājās ikgadējā Tiesībsarga cilvēktiesību un labas pārvaldības konference. Konferences diskusijas aptvēra trīs tēmas - bērnu tiesības, labu pārvaldību un pilsoniskās un politiskās tiesības.

14. decembra diskusijā “Laba pārvaldība - norma vai izņēmums?” PMLP pieredzi un viedokli pauda priekšnieka vietniece Maira Roze.

Diskusijā tika runāts par 2017.gadā tiesībsarga veikto iedzīvotāju aptauju “Labas pārvaldības ievērošana valsts un pašvaldību iestādēs” par labas pārvaldības īstenošanu valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs, fokusējot to uz sabiedrības vērtējumu par pieklājīgu un pretimnākošu attieksmi, tiesisku un objektīvu rīcību, atklātības un pieejamības nodrošināšanu iestādēs. Aptaujas rezultāti tika prezentēti diskusijas tēmas ietvaros.

Diskusijā piedalījās arī pārstāvji no VID, Valsts policijas, VSAA, Rīgas pašvaldības, Jūrmalas pašvaldības un Cēsu pašvaldības.

Maira Roze uzsvēra: "Mums jābūt tuvu cilvēkiem!"

Aptaujas "Labas pārvaldības ievērošana valsts un pašvaldību iestādēs" rezultāti.

Savukārt 15.decembrī PMLP priekšnieka vietnieks Uldis Apsītis Tiesībsarga konferences tēmā "Miruša cilvēka ķermeņa, audu un orgānu izmantošana medicīnā. Sabiedrības informētība un tiesiskā regulējuma atbilstība cilvēktiesību standartiem" informēja par iespēju paust savu gribu jautājumā par orgānu ziedošanu.

Diskusijā piedalījās arī pārstāvji no Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta, Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes u.c.

 Aptaujas rezultāti "Miruša cilvēka ķermeņa, audu un orgānu izmantošana medicīnā. Sabiedrības informētība un tiesiskā regulējuma atbilstība cilvēktiesību standartiem" rezultāti.

 

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities