Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

25. un 26. aprīlī notika Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes organizētā Rīgas jauniešu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā” noslēguma kārtas pasākums.

25. un 26. aprīlī notika Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes organizētā Rīgas jauniešu projektu konkursa “Saliedēti dažādībā” noslēguma kārtas pasākums. Kā PMLP pārstāvji projektu konkursā piedalījās Naturalizācijas pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Tamāra Dementjeva un Naturalizācijas pārvaldes vecākais referents Rolands Timermanis.

Konkursa mērķis ir bijis veicināt skolu jaunatnes tiesisko izglītošanu par pilsonības, sabiedrības integrācijas, cilvēktiesību jautājumiem, veicināt izpratni par valstī notiekošajiem demokrātijas procesiem, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību pilsoniskas un saliedētas sabiedrības veidošanā Latvijā.

Dalībai konkursā varēja pieteikties Rīgas vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. – 12. klašu izglītojamie un profesionālās vidējās izglītības mācību iestāžu audzēkņi, izveidojot komandu piecu skolēnu un viena pedagoga sastāvā. Piecu labāko projektu īstenošanai Rīgas domes IKSD piešķīra finansējumu līdz 600 eiro.

Konkurss tika īstenots trijās kārtās:

1. projektu pieteikšana, prezentācija, atlase – 2016. gada novembris, decembris;

2. labāko projektu īstenošana – 2017. gada janvāris – aprīlis;

3. īstenoto projektu prezentācija, zināšanu konkurss un galvenās balvas ieguvēja noskaidrošana – 2017. gada 25. un 26. aprīlis.

Noslēguma pasākums norisinājās atpūtas kompleksā “Minhauzena unda”, Saulkrastos. Piedalījās piecas komandas no četrām Rīgas vispārējās vidējās izglītības iestādēm: Rīgas 85. vidusskola, Rīgas 96. vidusskola, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums. Kopumā tie bija 24 jaunieši un 5 pedagoģi.

Noslēguma pasākuma ietvaros jaunieši piedalījās dažādos saliedēšanas pasākumos un aktivitātēs, prezentēja īstenoto projektu rezultātus, piedalījās zināšanu konkursā, ka arī noklausījās Latvijas ekspertu lekcijas par aktuālo tematiku. Pirmajā dienā pasākumā ar lekciju “Vēlēšanas Latvijā – pilsoņa pienākums un līdzdalības forma” uzstājās Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars, otrajā dienā – pazīstams mediju eksperts Artūrs Mednis ar lekciju “Sociālie mēdiji – tavs palīgs un ienaidnieks”.

Kā norādīja projekta dalībnieki, noslēguma pasākumā valdīja negaidīti draudzīga un produktīva atmosfēra. Braucot uz pasākumu, daudzi gaidīja, ka dažādu komandu pārstāvji viens otru vērtēs kā sāncenšus un konkurentus. Taču jau pirmā saliedēšanas aktivitāte palīdzēja tuvāk iepazīt viens otru un saprast, ka citu komandu pārstāvji ir nevis konkurenti, bet draugi un sabiedrotie.

Konkursa žūrija, kas sastāvēja no Rīgas domes IKSD un PMLP pārstāvjiem, izvērtējot īstenoto projektu prezentācijas un sasniegtos rezultātus, ka arī zināšanu konkursa vērtējumu, par labāko komandu atzina Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 1.kursa jauniešus.

Komanda, kuras dalībnieki bija Monika Bekasova, Igeta Māzere, Sandra Grigorjeva, Rolands Kivi un Austris Otersons-Andersons un pedagogs Anita Krūziņa-Liepa, īstenoja projektu, kura mērķis ir bijis uzlabot Latvijas pamatiedzīvotāju attieksmi pret personām, kuras ieradušās uz dzīvi Latvijā no citām valstīm. Tā ietvaros interneta vietnē Youtube.com tika izveidots kanāls “TolerantLV”, kurā jaunieši publicēja mazus, pašu veidotus video sižetus par ārvalstnieku dzīvi Latvijā. Projekta noslēgumā tika izveidota 28 minūtes gara izglītojošā dokumentālā filma, kuru, pēc komandas pārstāvju domām, būs iespējams izmantot skolās, lai skolēnos veidotos iecietība pret cittautiešiem Latvijā.

Projekta galvenā balva bija ārzemju ceļojums uzvarētājkomandai. Taču bez balvām un piemiņas dāvanām no Rīgas domes un PMLP nepalika neviena no komandām.

Kā atzina paši jaunieši, šajā projektā nebija zaudētāju, jo, pateicoties dalībai tajā, tika iegūta vērtīga pieredze un zināšanas, jauni paziņas un draugi. Projektu īstenošana palīdzēja apzināties savas iespējas, saliedēties ar skolas un kursa biedriem.

Gribu piebilst, ka projektu konkursa galvenais iniciators ir bijis mūžībā aizgājis Naturalizācijas pārvaldes vadītājs Igors Gorbunovs, tāpēc man un Tamārai tā bija goda lieta šo pasākumu organizēt augstākajā līmenī, kas arī tika izdarīts.

Kopumā projektu var vērtēt kā sekmīgi izdevušos. Dalībnieki atzina, ka labprāt piedalītos šāda veida projektā vēlreiz. Savukārt Rīgas domes IKSD pārstāvji norādīja, ka cer uz turpmāko sadarbību ar PMLP līdzīgo projektu organizēšanā. 

1. Pasākuma dalībnieki

 

2. Žūrijas pārstāvji (Dina Vīksna (RD IKSD), Ilona Stalidzāne (RD IKSD), Tamāra Dementjeva (PMLP NP)

3. Rīgas 96. vidusskolas komandas kapteinis Ņikita Kedrovs (saņēmis labākā kapteiņa balvu)

4. Projekta uzvarētāji - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma komanda

5. Rīgas 85. vidusskolas komanda

6. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas komanda un pedagogs

7. Aktivitāte (komandas vairoga izveide un prezentācija)

8. Saliedēšanas aktivitātes

9. Saliedēšanas aktivitātes

Informāciju sagatavoja: Rolands Timermanis

PMLP Naturalizācijas pārvaldes vecākais referents 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities