Daudzdzīvokļu māja saulrieta gaismā.

No šī gada 1.jūlija stājās spēkā grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, tika veikti saistībā ar Diasporas likumu, kas stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī tautiešu remigrācijas veicināšanai. Tas nozīmē, ka turpmāk varēsi norādīt vienu papildu adresi ārvalstī vai Latvijā.

Šīs izmaiņas būtiski atvieglos ārzemēs dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos uz dzimteni.

Tagad jau pirms reemigrācijas vecākiem būs iespēja bērnus reģistrēt bērnu dārzā vai skolā, kā arī kopumā atvieglos viņu iekļaušanos Latvijas darba tirgū, sabiedrībā un piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem.

Vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja veikt deklarāciju divos īpašumos vienlaicīgi.

Stājoties spēkā grozījumiem, turpmāk:

  • dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, ir tiesības deklarācijā norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, kā arī laikposmu, kurā viņš tajā ir sasniedzams;

  • personai, kurai jau ir deklarētā dzīvesvieta un ziņas par to nemainās, ir tiesības norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi, neiesniedzot jaunu deklarāciju (persona varēs norādīt, mainīt vai izbeigt savu papildu adresi gan elektroniski, gan brīvā formā uzrakstot iesniegumu dzīvesvietas deklarēšanas iestādei vai PMLP);

  • personai, kurai ir norādīta dzīvesvieta ārvalstī, ir tiesības norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi Latvijā vai ārvalstī (personai gan pamatadrese, gan papildu adrese varēs būt ārvalstīs).

Plašāk par izmaiņām Dzīvesvietas deklarēšanas likumā variet uzzināt Lvportals.lv rakstā.