Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

NEPILSOŅU BĒRNA ATZĪŠANA PAR LATVIJAS PILSONI

Bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņš atbilst šādām prasībām:

 • viņš ir dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta;
 • viņa pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija;
 • pirms tam viņš visu laiku ir bijis nepilsonis vai bezvalstnieks.
 • viņa vecāki visu laiku ir bezvalstnieki vai nepilsoņi;
 • tā vecāka pastāvīgā dzīvesvieta, ar kuru kopā bērns dzīvo, ne mazāk kā pēdējos piecus gadus ir Latvijā.

Jaunajiem vecākiem!

Latvijas pilsonību, pamatojoties uz viena vecāka pausto gribu, var reģistrēt vienlaicīgi ar bērna dzimšanas fakta reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļā!

Līdz brīdim, kad bērns sasniedz 15 gadu vecumu, iesniegumu par pilsonības iegūšanu ir tiesīgi iesniegt:

 • viens no bērna vecākiem;
 • bērna māte, ja bērna dzimšanas aktā nav ieraksta par bērna tēvu;
 • viens no bērna vecākiem, ja otrs vecāks ir miris;
 • bērna aizbildnis.

Kārtību un iesniedzamos dokumentus reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24. septembra noteikumi Nr. 976 "Kārtība, kādā bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu, kas dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta, atzīst par Latvijas pilsoni".

Lūdzot atzīt bērnu par Latvijas pilsoni, vecāka/ aizbildnim

 • jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments;       
 • jāiesniedz dokuments, kas apliecina bērna un vecāka pastāvīgu dzīvi Latvijā (piemēram, izglītības iestādes izziņa, darbavietas izziņa, u.c.).

Ja viens no bērna vecākiem miris ārvalstīs, papildus jāiesniedz otra bērna vecāka miršanas apliecība vai tiesas nolēmums par personas izsludināšanu par mirušu.


Sasniedzot 15 gadu vecumu, iesniegumu ir tiesīgs iesniegt tikai jaunietis pats.

Lūdzot atzīt sevi par Latvijas pilsoni, jaunietim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz dokuments, kas apliecina pēdējo piecu gadu pastāvīgu dzīvošanu Latvijā, un viens no šādiem dokumentiem, kas apliecina latviešu valodas prasmi:

 1. diploms un izziņa par pamatizglītības iegūšanu latviešu mācību valodā;
 1. Izglītības satura un eksaminācijas centra līdz 2011.gada 31.augustam (derīguma termiņš 5 gadi no izsniegšanas brīža) izsniegts sertifikāts, kas apliecina centralizētajā eksāmenā latviešu valodā vai latviešu valodā un literatūrā iegūto vērtējumu atbilstoši A, B, C vai D līmenim;
 2.  Izglītības satura un eksaminācijas centra pēc 2011.gada 31.augusta (derīguma termiņš 5 gadi no izsniegšanas brīža) izsniegts sertifikāts, kas apliecina centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 9.klasei), iegūto kopējo procentuālo novērtējumu ne mazāku par 50%, vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un literatūrā (akreditētā izglītības programmā 12.klasei) iegūto kopējo procentuālo novērtējumu ne mazāku par 20%;
 3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta latviešu valodas prasmes pārbaudes lapa ar atzīmi par pārbaudes nokārtošanu.

Ja bērns apliecina savas latviešu valodas prasmi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, papildu jāiesniedz viena fotogrāfija (3x4cm).

No latviešu valodas prasmes pārbaudes ir atbrīvoti bērni, kuriem ir noteikta invaliditāte, ko apliecina invaliditātes apliecība vai Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditātes noteikšanu.

Latviešu valodas prasmes pārbaužu kārtību reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24. septembra noteikumi Nr.973 "Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaudi".

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities