Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Dubultpilsonības pieļaujamība

Grozījumi  Pilsonības likumā , kas stājās spēkā 2013. gada 1.oktobrī, paredz, ka Latvijas pilsonība ir saglabājama personām, kuras ir ieguvušas:

  • citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonību;
  • citas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts pilsonību;
  • Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas vai Jaunzēlandes pilsonību;
  • tādas valsts pilsonību, ar kuru Latvija ir noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu (šobrīd neviens līgums nav noslēgts);
  • iepriekš neminētas valsts pilsonību, ja saistībā ar svarīgām valsts interesēm būs saņemta Ministru kabineta atļauja saglabāt dubulto pilsonību;
  • iepriekš neminētas valsts pilsonību, ja tā iegūta automātiski (ex lege) apprecoties vai adopcijas dēļ.

Latvijas pilsoņu bērniem dubultā pilsonība ir iespējama ar jebkuru valsti.

Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Pilsonības likumā noteikto, Latvijas pilsonis, kuram līdz pilngadības sasniegšanai ir izveidojusies dubultā pilsonība ar neatļauto valsti, pēc pilngadības sasniegšanas līdz 25 gadu vecumam būs jāizdara izvēle saglabāt Latvijas vai neatļautās valsts pilsonību. Šis pienākums neattiecas uz Latvijas pilsoni, kuram Latvijas pilsonība reģistrēta kā trimdinieku pēctecim vai arī dubultā pilsonība izveidojusies ar atļauto valsti.

Personas, kuras reģistrēs Latvijas pilsonību, jo ir latvieši vai līvi, vai arī trimdinieki, drīkstēs saglabāt dubulto pilsonību ar jebkuru valsti. Pēc Latvijas pilsonības iegūšanas jaunu citas valsts pilsonību var iegūt tikai saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem (atļautās valstis, Ministru kabineta atļauja, laulība, adopcija).

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina Latvijas pilsoņus, kuri ieguvuši citas valsts pilsonību, pildīt Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantā noteikto, proti, paziņot par citas valsts pilsonības iegūšanu.

Lai paziņotu par citas valsts pilsonības iegūšanu:

Latvijas pilsoņiem jāvēršas jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai tuvākajā Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā, līdzi ņemot Latvijas pilsoņa pasi un dokumentu, kas apliecina citas valsts pilsonības esamību, piemēram, pase, personas apliecība vai pilsonības sertifikāts.

Iesniegumu un dokumenta kopiju, kas apliecina, ka iegūta citas valsts pilsonība persona var nosūtīt pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026) vai elektroniski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1) Iesnieguma veidlapa bērnam;

2) Iesnieguma veidlapa no 18 gadiem .

Saskaņā ar Pilsonības likumu, ja Latvijas pilsoni saskaņā ar ārvalsts likumiem var vienlaikus uzskatīt arī par attiecīgās ārvalsts pilsoni, tiesībattiecībās ar Latvijas Republiku viņš uzskatāms vienīgi par Latvijas pilsoni.

Kur var saņemt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba laikā no plkst. 8.00 - 12.00 un 12.30 - 16.30 zvanot pa tālruni +371 67219485, +371 67219116, +371 67219264, +371 67219010.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities