Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Ziņu aktualizēšana iedzīvotāju reģistrā

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma nosacījumiem, ziņas aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā sniedz:

Ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijā (laulības noslēgšana; vārda vai uzvārda maiņa; bērnu dzimšana; u.t.t.).

Par ārvalsts institūcijās reģistrētajām ziņu izmaiņām var paziņot:
PMLP teritoriālajās nodaļās;
– Latvijas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs;

Paziņojot par ārvalsts institūcijas reģistrētajām izmaiņām, līdzi jāņem personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina ārvalsts institūcijās reģistrēto faktu. Ārvalstīs izdotiem dokumentiem jābūt legalizētiem un tulkotiem valsts valodā atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumam un Valsts valodas likumam.

Personai ir iespējams elektroniski pārliecināties par to, kādas ziņas par viņu ir iekļautas Reģistrā. Ja iekļautajās ziņās tiek konstatēta neprecizitāte, aicinām sazināties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai pārbaudītu, vai Reģistrā ievadītās ziņas atbilst Pārvaldes rīcībā esošajiem dokumentiem. Ja Reģistrā iekļautās ziņas atbilst Pārvalde rīcība esošajiem dokumentiem, lai labotu vai aktualizētu attiecīgās ziņas, klientam ar dokumenta oriģinālu, kurā norādītas attiecīgās ziņas, un personu apliecinošu dokumentu jāvēršas jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā.

Ja iestāde, kurai ir pienākums sniegt ziņas aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā, nav sniegusi ziņas, persona var lūgt arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi sazināties ar attiecīgo iestādi, lai tā apstiprinātu ziņas. Personai ir jānorāda datus, pēc kuriem var identificēt ziņas apliecinošo dokumentu (piemēram, dokumenta, kas apliecina ziņu izmaiņas, veids, datums, numurs un izdevējiestāde). Šādā gadījumā ziņu precizēšana var ilgt apmēram mēnesi.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities