Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

DOKUMENTU SARAKSTS

Ja Jūs esat kādas no sarakstā minēto valstu pilsonis, tad uzturēšanās atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

 

Uzturēšanās iemesls Iesniedzamie dokumenti
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka radinieks līdz trešajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz trešajai pakāpei sānu līnijā vai arī svainis līdz trešajai pakāpei
saraksts 
 •  Latvijas pilsoņa pilngadīgs bērns
saraksts
 • Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecāki
saraksts
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātais
saraksts 
 • Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgais bērns
saraksts
komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants saraksts
persona, kura komercreģistrā reģistrēta kā personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli  saraksts
pakalpojumu sniedzējs  saraksts 
pašnodarbināta persona saraksts
ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis saraksts
darba līgums vai uzņēmuma līgums saraksts
starptautisku līguma vai projekta, kurā piedalās Latvijas Republika, īstenošana vai palīdzības sniegšana Latvijas Republikas valstij saraksts
ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā saraksts

nekustamā īpašuma īpašnieks

( īpašums ierakstīts zemesgrāmatā līdz31.08.2014.

Pirmreizējā uzturēšanās atļauja jāpieprasa līdz 2016.gada 30.decembrim)

saraksts

nekustamā īpašuma īpašnieks

(īpašums ierakstīts zemesgrāmatā pēc 31.08.2014)

saraksts

nekustamā īpašuma īpašnieks

no 2016. gada 1. jūlija)

saraksts
finanšu investīcijas Latvijas kredītiestādē saraksts
ieguldītājs vērtspapīros saraksts
savstarpējā zinātniskā sadarbība saraksts
studijas akreditētā augstskolā vai studiju programmā saraksts
mācības akreditētā izglītības iestādē vai programmā saraksts
studijas vai mācības akreditētā izglītības iestādē vai programmā, pamatojoties uz apmaiņas līgumu saraksts
izglītības iestādes audzēknis sakarā ar mācību praksi vai stažēšanos akreditētā Latvijas Republikas izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā saraksts
ārstēšanās saraksts
reliģiska darbība saraksts
pieņemta citas valsts pilsonība un pirms tās pieņemšanas Jūs esat bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis saraksts
Jūs 1940. gada 17.jūnijā esat bijis Latvijas pilsonis saraksts
esat bezvīzu valsts pensionārs saraksts
vēlaties saņemt ES zilo karti Latvijas Republikā saraksts
Persona pēc studiju beigšanas saraksts


  INFORMĀCIJA

  PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

  Pirmdiena 09:00 - 16:30
  Otrdiena 09:00 - 16:30
  Trešdiena 09:00 - 16:30
  Ceturtdiena 09:00 - 16:30
  Piektdiena 09:00 - 16:00

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  8300

  Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

  Nodaļu atrašanās

  facilities