Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

PATVĒRUMA PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA

Ja, izskatot Jūsu iesniegumu, noskaidrots, ka par tā izskatīšanu atbildīga Latvijas Republika un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par Jūsu iesnieguma pieņemšanu izskatīšanai, lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu (turpmāk - lēmums) var tikt pieņemts:

- parastās procedūras kārtībā;

- vai saīsinātās procedūras kārtībā.

 Iesnieguma izskatīšana parastajā kārtībā

Jūsu iesniegumu izskatīs parastajā kārtībā, ja tiks uzskatīts, ka tas ir pamatots.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņems lēmumu 3 mēnešu laikā no brīža, kad Jūsu patvēruma iesniegums tiks pieņemts izskatīšanai. Pamatotu iemeslu dēļ lietas izskatīšanu var pagarināt līdz 12 mēnešiem.

Jūs vai Jūsu pilnvarota persona var pārsūdzēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu tiesā.

Pieteikumu tiesai ir jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, LV-1026) 10 darba dienu laikā no brīža, kad Jūs būsiet iepazīstināts ar lēmumu.

Tiesa Jūsu iesniegto sūdzību izskata 3 mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu. Tiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņems lēmumu saīsinātajā kārtībā, t.i. 10 darba dienu laikā, no brīža, kad Jūsu patvēruma iesniegums ir pieņemts izskatīšanai, ja:

- Jūsu izcelsmes valstī Jums nedraud vajāšana, nāves sods vai spīdzināšana;

- pirms ierašanās Latvijā esat atradies valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts un kurā Jums nedraudēja vajāšana, nāves sods, spīdzināšana un kurā Jūs varējāt pieprasīt patvērumu;

- Jūs esat iesniedzis vēl vienu iesniegumu, norādot citus personas datus;

- bez pamatota iemesla Jūs neesat iesniedzis iesniegumu ātrāk, kaut arī Jums šāda iespēja ir bijusi;

- Jūs radāt draudus valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai.

Jūs vai Jūsu pilnvarota persona var pārsūdzēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu tiesā.

Pieteikumu tiesai ir jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1, korp. 3, LV-1026) termiņā, kas būs norādīts lēmumā, ar kuru Jūs tiksiet iepazīstināts;

Tiesa iesniegto sūdzību izskata 5 darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu. Tiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Bezmaksas juridiskās palīdzība

Jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību apelācijas procedūrā (t.i. gadījumā, ja Jūs pārsūdzat Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieņemto negatīvo lēmumu Jūsu lietā) patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros. Lai to saņemtu, Jums ir jāiesniedz iesniegums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, LV-1026), kura Jūsu pieprasījumu nosūtīs Juridiskās palīdzības administrācijai. Par pieņemto lēmumu par juridiskas palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Jūs tiksiet informēts rakstiski.

Ja Juridiskās palīdzības administrācija pieņems lēmumu par bezmaksas juridiskās palīdzības piešķiršanu, Jums tiks nodrošināta sekojoša juridiskā palīdzība:

* procesuālo dokumentu sastādīšanā;

* juridiska konsultācija administratīvajā procesā;

* pārstāvība administratīvajā procesā.

 Noraidītie patvēruma meklētāji

Ja Jūsu iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu ir noraidījusi gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, gan Tiesa, un Jums nav cita likumīga pamata uzturēties Latvijas Republikā, Jūs tiksiet atgriezts savā izcelsmes valstī. Sadarbībā ar Valsts robežsardzi Jums tiks noformēts dokuments, lai Jūs varētu atgriezties savā izcelsmes valstī.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities