Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

IESNIEGUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA PIE PMLP PRIEKŠNIEKA

Rakstveidā iesniegumus un sūdzības var iesniegt vai iesniedzot personīgi PMLP darba laikā :

 • PMLP, tās priekšniekam un centrālajām struktūrvienībām Čiekurkalna 1.līnija 1, korpuss 3, Rīgā, LV-1026; ;
 • teritoriālajām struktūrvienībām - klientu apkalpošanas zālēs Rīgā un Latvijas reģionos (adreses un darba laiki).
Elektroniskā veidā iesniegumus var iesniegt, nosūtot elektroniski:
 • PMLP, tās priekšniekam un centrālajām struktūrvienībām - uz elektroniskā pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv;
 • teritoriālajām struktūrvienībām - uz attiecīgās struktūrvienības elektroniskā pasta adresi (adreses);
 • elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "E-iesniegums iestādei" .
  PMLP pieņem elektroniski parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" 10. un 10.1punktā noteiktajos formātos. 

PMLP pieņem arī šādus formātus:

 • tekstam - DOC un DOCX;
 • tabulām - XLS un XLSX

Mutvārdos iesniegumus var izteikt, ierodoties personīgi PMLP darba laikā:

 • PMLP, tās priekšniekam un centrālajām struktūrvienībām - Čiekurkalna 1.līnijā 1, korpuss 3, Rīgā, LV - 1026;
 • teritoriālajām struktūrvienībām - klientu apkalpošanas zālēs Rīgā un Latvijas reģionos (adreses un darba laiki).
  Mutvārdos izteiktus iesniegumus PMLP darbinieki, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam. 

Apmeklētāju pieņemšana :

 • PMLP priekšnieks apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā piektdienā no plkst. 10.00. 
  Uz pieņemšanu, norādot apmeklējuma mērķi, var pieteikties PMLP darba laikā:
  • ierodoties personīgi Čiekurkalna 1.līnijā 1, korpuss 3, Rīgā, LV-1026
  • zvanot pa tālruni 67829773 

PMLP bankas rekvizīti

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities