Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

"MANĀ ĪPAŠUMĀ DEKLARĒTĀS PERSONAS"

Portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētās personas", fiziskajām personām ir iespējams elektroniski iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un iedzīvotājiem, kuriem ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) šo īpašumu adresēs.

! Pakalpojumā sniegtajām ziņām ir informatīvs raksturs un tās nav izmantojamas kā dokuments (izziņa).

Pieprasot ziņas elektroniski: 
nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta sertifikāta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem; 
nav jāuzrāda īpašumtiesības apliecinoši dokumenti, jo ziņas par personas īpašumiem un to adresēm tiek automātiski saņemtas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra.


 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, Mobilo ID, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti. 
Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank""SEB bankas""Citadele bankas""Norvik bankas""Nordea bankas", ''Meridian Trade Bank'',"DNB bankas""PrivatBank" "Rietumu banka" un "ABLV Bankas" internetbankas lietotājiem. 
Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta.

 Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un jāuzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”.

Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

Tiek atvērta e-pakalpojuma rezultāta forma, kurā:

• ja lietotājam ir viens īpašumus – tiek attēlota Jūsu īpašuma adrese, kadastra numurs un personu, kurām ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā Jūsu īpašumā, saraksts vai paziņojums, ka nevienas šādas personas nav. Ja Jūsu īpašumam ir reģistrētas vairākas adreses, tad sākotnēji tiek attēlots īpašumu adrešu saraksts, no kura jāizvēlas pārbaudāmā adrese. Lai izvēlētos citu pārbaudāmo adresi, nospiediet uz saites „Īpašuma adreses” un izvēlieties citu adresi;

•ja lietotājam ir vairāki īpašumi– vispirms tiks attēlots saraksts ar Jūsu īpašumu adresēm un kadastra numuriem. Personu, kurām Jūsu īpašumā ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā, saraksts tiks attēlots, izvēloties attiecīgā īpašuma vai īpašuma sastāvdaļas adresi un uzklikšķinot uz tās. Lai apskatītu sarakstu ar personām, kurām ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā citā īpašumā vai adresē, nospiediet uz attiecīgās saites „Īpašumu saraksts” vai „Adrešu saraksts” un izvēlieties citu īpašumu vai adresi;

•ja lietotājam nav īpašumu – tiek attēlots paziņojums, ka Jums nav neviena īpašuma.

Pēc informācijas saņemšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz ekrāna apakšējā daļā esošās saites „Beigt”.

Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz Jūsu kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

 Portālu www.latvija.lv uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Par tehniskām problēmām e-pakalpojuma pieprasīšanas gaitā vai problēmām ar autentificēšanos ziņojiet aģentūras E-pakalpojumu atbalsta dienestam pa e-pastu portals@vraa.gov.lv vai izmantojot pakalpojuma pieprasīšanas formās pieejamās saites problēmas paziņošanai.

Pakalpojums ir izveidots un tiek sniegts sadarbībā ar Tiesu administrāciju, kas nodrošina e-pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus no savā pārziņā esošās Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, un Valsts zemes dienestu, kas nodrošina kadastra un adrešu datu sniegšanu no savā pārziņā esošā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra.

 

 


INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities