Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

E-PAKALPOJUMS

"Mani dati Iedzīvotāju reģistrā"

Portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", personai ir iespējams elektroniski uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā (deklarētā vai ārvalstīs reģistrētā dzīvesvieta, pases dati, vecāku, bērnu un laulātā personas kodi u.c.informācija).
E-pakalpojuma ietvaros no Iedzīvotāju reģistra netiek sniegtas vēsturiskās (spēkā neesošās) ziņas, kā arī ziņas par adopciju un ziņas par politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas lēmumu un apliecību.

Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, Mobilo ID, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB bankas", "Citadele bankas", "Norvik bankas", "Nordea bankas", ''Meridian Trade Bank'' , "DNB bankas", "PrivatBank" un "Rietumu banka"  internetbankas lietotājiem.
Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta.

Paziņojot dzīvesvietu elektroniski:
nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;
- ja dzīvesvieta tiek paziņota savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā.

Pakalpojuma apraksts portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā: 
E-pakalpojums "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā"

Portālu www.latvija.lv uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Par tehniskām problēmām e-pakalpojuma pieprasīšanas gaitā vai problēmām ar autentificēšanos ziņojiet aģentūras E-pakalpojumu atbalsta dienestam pa e-pastu portals@vraa.gov.lv vai izmantojot pakalpojuma pieprasīšanas formās pieejamās saites problēmas paziņošanai.

  

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities