Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

E-PAKALPOJUMI

 

"Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs"Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"
Pakalpojumi nodrošina iespēju personai norādīt vai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu ārvalstī vai Latvijā.

PMLP mājas lapā ar autentifikāciju pieejamie e- pakalpojumi:

"Personas kodu atbilstība vienai personai" 

Ir izveidots bezmaksas e-pakalpojums "Personas kodu atbilstība vienai personai", kurā var pārbaudīt e-pakalpojuma lietotāja norādītu divu personas kodu atbilstību vienai personai. Pakalpojums pieejams autentificētiem lietotājiem un tā ietvaros tiek pārbaudīti personai Latvijā piešķirti personas kodi.

Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank""SEB bankas""Citadele bankas""Norvik bankas""Nordea bankas", ''Meridian Trade Bank'',"DNB bankas""PrivatBank","Rietumu banka"  un "ABLV Bankas" internetbankas lietotājiem. 

"Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa" 

E-pakalpojums nodrošina personai iespēju noskaidrot vēlēšanu iecirkni, kurā tā ir reģistrēta balsošanai visās Latvijas Republikā šobrīd izsludinātajās un vēl nenotikušajās vēlēšanās, kā arī nomainīt piešķirto vēlēšanu iecirkni vai reģistrēties jaunā vēlēšanu iecirknī, ja vēlētājs nav reģistrēts vēlēšanu iecirknī (no 70 dienas pirms vēlēšanām). Vēlēšanu iecirkņa maiņu vai reģistrāciju ir iespējams veikt ne vēlāk kā 18 dienas pirms izsludinātajām vēlēšanām.
Lai izpildītu šo e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar eID vai Jūsu internetbankas rekvizītiem - SEB, Norvik, Nordea, Swedbank, DNB, Citadele banka, Meridian Trade Bank, PrivatBank,  Rietumu banka vai ABLV Banka.

"Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs"
E-pakalpojums ir pieejams autentificētai personai un ir paredzēts pieteikuma balsošanai pa pastu reģistrēšanai Eiropas Parlamenta vēlēšanas vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs.

Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank""SEB bankas""Citadele bankas""Norvik bankas""Nordea bankas", ''Meridian Trade Bank'',"DNB bankas""PrivatBank","Rietumu banka"  un "ABLV Bankas" internetbankas lietotājiem. 

"Ziņas par personas rīcībspēju"
Pakalpojums nodrošina iespēju noskaidrot Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personas rīcībspēju uz pakalpojuma pieprasīšanas brīdi. Gadījumā, ja Iedzīvotāju reģistrā ir iekļautas ziņas par personas rīcībspējas ierobežojumu, tad pakalpojuma ietvaros ir iespējams iegūt ziņas par jomu, kurā personai ir ierobežota rīcībspēja, kā arī tiesas detalizētu nolēmumu.

Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank""SEB bankas""Citadele bankas""Norvik bankas""Nordea bankas", ''Meridian Trade Bank'',"DNB bankas""PrivatBank","Rietumu banka"  un "ABLV Bankas" internetbankas lietotājiem. 

PMLP mājas lapā bez autentifikācijas pieejami e-pakalpojumi:

''Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana"
E-pakalpojums nodrošina iespēju noskaidrot vēlēšanu iecirkni, kurā vēlētājs ir reģistrēts balsošanai visās Latvijas Republikā šobrīd izsludinātajās un vēl nenotikušajās vēlēšanās.

"Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē"
Pakalpojums nodrošina iespēju pārbaudīt, cik personas ar interesējošo vārdu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, kādās kombinācijās tas ir lietots ar citiem personvārdiem, kā arī iepazīties ar biežāk izplatīto vārdu skaidrojumiem.

"Šengenas vīzas pieteikums" (E-anketa Šengenas vīzas pieprasīšanai)
Pakalpojums dod iespēju Šengenas vīzas pieteikumu aizpildīt elektroniski, izmantojot šim nolūkam izstrādātu elektronisko pieteikuma veidlapu. Pieteikums tiek pieņemts visās Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, un to var aizpildīt latviešu, krievu un angļu valodā.

"Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis - konsultants" Šeit jūs varēsiet uzzināt, vai jūs varat pretendēt uz Latvijas pilsonību. Jautājumi, kas uzdoti ceļvedī - konsultantā, sagatavoti atbilstoši grozījumiem Latvijas Pilsonības likumā, kas stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī. Rezultātiem, kas tiks iegūti atbildot uz jautājumiem, ir tikai vispārējs (rekomendējošs) raksturs, lai Jūs varētu novērtēt savu atbilstību Pilsonības likuma prasībām.

 Portālā www.latvija.lv ar autentifikāciju pieejami e-pakalpojumi:

 

"Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai"   Pakalpojums nodrošina iespēju iepriekš rezervēt apmeklējuma laiku izvēlētajā PMLP klientu apkalpošanas nodaļā pases un personas apliecības noformēšanai, kā arī apmaksāt valsts nodevu par izvēlēto pakalpojumu.

"Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"
Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.

"Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs"
Pakalpojums nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

"Manā īpašumā deklarētās personas"
Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskajām personām iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un iedzīvotājiem, kuriem ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) šo īpašumu adresēs.

"Mani dati Iedzīvotāju reģistrā"
Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā (deklarētā dzīvesvieta, pases dati, vecāku, bērnu un laulātā personas kodi u.c.informācija).

"Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi"
Pakalpojums nodrošina iespēju pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā iekļautajos datos to, vai persona ar lietotāja norādīto personas kodu ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un, ja ir iekļauta, vai persona pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām nav mirusi.

"Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē"
Pakalpojums nodrošina iespēju pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā iekļautajos datos to, vai personai ar lietotāja norādīto personas kodu ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) lietotāja norādītajā adresē.

"Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves"
Pakalpojums nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

"Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana" 
Pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

"Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana" 
Pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja pieprasīt laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Pakalpojuma ietvaros saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.

"Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana" 
Pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu miršanas apliecību vai izziņu par miršanas reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

"Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma" 
Pakalpojuma ietvaros juridiskai personai ir iespēja elektroniski pieprasīt un saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā statistiskos datus par reģistrētajiem dzimšanas un miršanas gadījumiem un noslēgtajām laulībām. Pakalpojuma mērķa grupa ir uzņēmumi, kuri nodarbojas ar komercdarbības attīstības plānošanu, statistisko datu apstrādi zinātniskiem, pētnieciskiem un citiem mērķiem (mārketings, apdrošināšana, socioloģisko pētījumu veicēji, u.c.)

E-pakalpojumi datu sniegšanai ar tīmekļa pakalpēm:

E-pakalpojums „Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstos iekļauto ziņu un aktuālās informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm” tiek nodrošināts, izmantojot WEB servisus, noslēdzot datu apmaiņas līgumu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

 

Portālā www.latvija.lv pieejamie pakalpojumi tiek sniegti sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru.


                 

       e


 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities