Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Dzīvesvietas deklarēšana pašvaldībā

!!! Pašvaldībā dzīvesvietu var deklarēt persona pati, tās likumiskais pārstāvis, vai personas pilnvarotais pārstāvis !!!

Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā:

1. ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība (Latvijā personu apliecības pagaidām vēl netiek izsniegtas. Šobrīd personu apliecības var uzrādīt citu valstu pilsoņi.)), personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā;

!!!Autovadītāja apliecību nevar izmantot!!!

2. ir jāiesniedz dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa (atsevišķās pašvaldībās dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu aizpilda pašvaldības darbinieks un persona to paraksta).

3. attiecīgās pašvaldības kontā jāiemaksā valsts nodeva 3 lati.

Pašvaldību adreses

Pašvaldība:

1. pieņem personas dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu;
2. pārbauda personas identitāti pēc personu apliecinoša dokumenta;
3. pārliecinās par pārstāvniecību personai (ja dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu iesniedz likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis);
4. pārbauda personas dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu un nepieciešamības gadījumā lūdz labot, papildināt vai precizēt dzīvesvietas deklarēšanas veidlapā iekļautās ziņas;
5. pārbauda sniegtās ziņas Iedzīvotāju reģistrā par personas identitāti;
6. pārbauda personas sniegtās ziņas par adreses esamību Valsts adrešu reģistrā;
7. veic pasākumus ziņu aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā (ja pašvaldībai ir tiešsaiste ar Iedzīvotāju reģistru – ziņas iekļauj Iedzīvotāju reģistra, bet, ja pašvaldībai nav tiešsaistes ar Iedzīvotāju reģistru – aizpilda ziņu aktualizēšanas veidlapu un nosūta to ziņu iekļaušanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei);
8. izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Pašvaldība pēc savas iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju personai, ja:

1. tā nav deklarējusi savu dzīvesvietu;
2. ir saņemta rakstiska informācija no valsts pārvaldes iestādes, ārstniecības, izglītības vai citas iestādes par personas faktisko dzīvesvietu;
3. ir veikta sniegto ziņu pārbaude.
Pēc dzīvesvietas reģistrācijas personai, pašvaldība informē personu par dzīvesvietas reģistrāciju.

!!! Dzīvesvietas reģistrācija, ko ir veikusi pašvaldība pēc savas iniciatīvas nav dzīvesvietas deklarēšana un personai joprojām saglabājas pienākums deklarēt dzīvesvietu !!!

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā (186.panta otrā daļa) vai par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai var uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

INFORMĀCIJA

Rīgas nodaļas

Pirmdiena 08:00 - 20:00
Otrdiena 08:00 - 20:00
Trešdiena 08:00 - 20:00
Ceturtdiena 08:00 - 20:00
Piektdiena 08:00 - 20:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities