Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Ziņu sniegšana par ārvalstī piešķirtu identifikācijas kodu

 

No 2017.gada 1.jūlija Iedzīvotāju reģistrā tiek uzkrātas ziņas par ārzemnieka identifikācijas kodu, kas ierakstīts viņa personu apliecinošā dokumentā, un  ziņas par Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī personām, kuras Latvijā saņēmušas uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu, kas ierakstīts kompetentas iestādes izsniegtā dokumentā, kurš ļauj personai uzturēties ārvalstī.

 

Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem, kā arī personām, kuras Latvijā saņēmušas uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību par ārvalstī līdz 2017.gada 30.jūnijam piešķirto identifikācijas kodu, jāsniedz ziņas PMLP līdz 2020.gada 1.janvārim.

Par ziņu savlaicīgu nesniegšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēta administratīvā atbildība.

 

Personai ir iespējams elektroniski pārliecināties par to, kādas ziņas par viņu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Ja iekļautajās ziņās tiek konstatēta neprecizitāte, aicinām sazināties ar PMLP, lai pārbaudītu, vai Iedzīvotāju reģistrā ievadītās ziņas atbilst PMLP rīcībā esošajiem dokumentiem. Personai ir jānorāda dati, pēc kuriem var identificēt izmaiņu notikumu (piemēram, dokumenta, kas apliecina ziņu izmaiņas, veids, datums, numurs un izdevējiestāde), nepieciešamības gadījumā, persona uzrāda dokumenta oriģinālu. 

 

Plašāk par identifikācijas kodu maiņu skatīt ŠEIT

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

Tālruņi iepriekšējam pierakstam  SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities