Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Eiropas Savienība

Dalība ES Ministru padomes organizētājās darba grupās

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki savas kompetences ietvaros piedalās vairākās ES Ministru padomes darba grupās, saskaņā ar apstiprinātajām pozīcijām un instrukcijām, paužot un pārstāvot Latvijas viedokli ES likumdošanas procesā migrācijas un patvērumā jomā. Šo darba grupu sanāksmēs atkarībā no izskatāmo jautājumu specifikas piedalās arī citu atbildīgo Latvijas valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji.

ES Ministru padomes darba grupas, kuras atrodas pilnīgā vai daļējā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kompetencē:

  • Patvēruma un migrācijas jautājumu augsta līmeņa darba grupa (HLWG)
  • Imigrācijas, robežu un patvēruma jautājumu stratēģiskā komiteja (SCIFA)
  • Integrācijas, migrācijas un izraidīšanas jautājumu darba grupa
  • Vīzu jautājumu darba grupa
  • Patvēruma jautājumu darba grupa

 

Papildus informācijas iegūšanai izmantojiet e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300, 67209400

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities