Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeHome sitemapSitemap Text version

A DOCUMENT CONFIRMING THE NECESSARY SUBSISTENCE

A document confirming the necessary subsistence

Working hours

OCMA divisions

Monday 09:00 - 16:30
Tuesday 09:00 - 16:30
Wednesday 09:00 - 16:30
Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 16:00

Contact us

Info phone
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Visit us

facilities