Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeHome sitemapSitemap Text version

Support available to asylum seekers, refugees and persons holding alternative status (infographic)

Please click here to view this document!

Working hours

OCMA divisions

Monday 09:00 - 16:30
Tuesday 09:00 - 16:30
Wednesday 09:00 - 16:30
Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 16:00

Contact us

Info phone
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Visit us

facilities