Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeHome sitemapSitemap Text version

VALKA DIVISION

Name: Birute Pelēce Office hours
Department: Valka Division  
Role: Monday 9:00 - 16:30
Telephone: 64723867 Tuesday 9:00 - 16:30
Email: valka@pmlp.gov.lv Wednesday 9:00 - 16:30
Fax: 64723867 Thursday 9:00 - 16:30
Address: Rīgas Str. 24, Valka, LV-4700 Friday 9:00 - 16:00

Working hours

OCMA divisions

Monday 09:00 - 16:30
Tuesday 09:00 - 16:30
Wednesday 09:00 - 16:30
Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 16:00

Contact us

Info phone
+371 67588675

 

Visit us

facilities