Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeHome sitemapSitemap Text version

GULBENE DIVISION

Name: Aija Cimdiņa Office hours
Department: Gulbene Division  
Role: Monday 9:00 - 16:30
Telephone: 64471291 Tuesday 9:00 - 16:30
Email: gulbene@pmlp.gov.lv Wednesday 9:00 - 16:30
Fax: 64474283 Thursday 9:00 - 16:30
Address: Ūdensvadu Str. 2a, Gulbene, LV-4401 Friday 9:00 - 16:00

Working hours

OCMA divisions

Monday 09:00 - 16:30
Tuesday 09:00 - 16:30
Wednesday 09:00 - 16:30
Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 16:00

Contact us

Info phone
+371 67588675

 

Visit us

facilities