Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeHome sitemapSitemap Text version

TUKUMS DIVISION

Name: Guna Mortukāne Office hours
Department: Tukums Division  
Role: Monday 9:00 - 16:30
Telephone: 63181895 Tuesday 9:00 - 16:30
Email: tukums@pmlp.gov.lv Wednesday 9:00 - 16:30
Fax: 63181895 Thursday 9:00 - 16:30
Address: Raudas Str. 4, Tukums, LV-3101 Friday 9:00 - 16:00

Working hours

OCMA divisions

Monday 09:00 - 16:30
Tuesday 09:00 - 16:30
Wednesday 09:00 - 16:30
Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 16:00

Contact us

Info phone
+371 67588675

 

Visit us

facilities